Per Schlingmann och den svenska egennyttan

Vad är den röda tråden när Per Schlingmann skriver om Sverige och landets nationaldag? Jo han beskriver oss och vad som är bra för oss, det handlar om egennytta. Här följer en ivrig och något hafsig analys av texten.

Rubriken är “Vår tillit till varandra är en stor tillgång”. Han skriver alltså om oss svenskar. Metaforiskt handlar det om egennytta, om vad som är bra för oss själva.

I ingressen skriver han “Den svenska modellen har tjänat oss väl” för att understryka att det är vår egennytta som är viktig, inget annat.

Bilden av Sverige är viktig för oss” – vad andra tycker om oss är viktigt, vår yta signalerar vårt värde för andra (pdf). Vi är alltså en produkt, något att marknadsföra och sälja. Återigen handlar det om vår egennytta, vad som är bra för oss.

Han tar upp “där vi kombinerar stabila statsfinanser, sysselsättning, ekonomisk tillväxt med ambitioner inom välfärd och klimat”, ambitioner alltså, inte resultat.

När man jämför Sverige med andra länder så kan vi konstatera att vi har en mycket hög tillit till varandra, men också till staten och institutioner. Vi har låg korruption och stor öppenhet och insyn. Detta gör samhället effektivt och bidrar till tillväxt och utveckling.

En jämförelse döljer försämringar, Per Schlingmann hänvisar till att vi är bättre än andra (konkurrens och egennytta). Han tar upp att vi har stor öppenhet och insyn, inte att öppenheten och insynen i Sverige minskat radikalt sedan 2006. Att ta upp att öppenheten och insynen bidrar till tillväxt och utveckling är intressant då Moderaterna jobbat hårt på att försämra just detta som förbättrar. Men han är inte sämre än att erkänna förtjänsterna, jag börjar få svårt att hålla mig för skratt.

Sen tar han upp att det är tack vare tryggheten i samhället som vi är kreativa –

Trygghet tillsammans med incitament och det faktum att vi i hög grad är ett icke-hierarkiskt land är viktiga förklaringar

Observera att han inte tar upp hur tryggheten skapats, att den är resultatet av ett helt annat sorts välfärdssamhälle än det han målar upp. Sen marknadsför han trygghet och “incitament” som receptet för ett bättre samhälle, här är vi inne på konservativt territorium igen. Avslutningen om det icke-hierarkiska landet döljer att Alliansen byggt hierarkier så fort och mycket man orkat sedan 2006. Samma retoriska trick som med öppenheten.

Han tar givetvis upp samhällets stabilitet, talar om fundament och att få människor att våga mer, realiteter i en konservativ värld där det blåser och man måste skydda sig.

Det nya Sverige är ett land i rörelse, även detta ett knep för att kompensera de konservativa svagheterna.

Per Schlingmann avslutar “Det här är vi, det här är Sverige. Och det är något att vara oerhört stolt över en dag som denna. Vi har stora utmaningar framför oss och vi ska ta tillvara våra styrkor för att möta dessa

Kanske ingen överraskning men ur ett moderat synsätt handlar Sverige alltså om vår egennytta, om att tjäna oss själva.

2012-06-10: Svenska jantelagens makt är bara en myt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *