Skatteinvesteringar

forskningslaboratorieVia skatter investerade våra föräldrar i framtiden, både vår framtid och deras egen. De investerade sina skattepengar i motorvägssystemet, i internet, i det vetenskapliga och det medicinska samhället, i vårt kommunikationssystem, i vårt luftfartsväsende och i kollektivtrafik. De investerade i framtiden och vi skördar skattevinsterna, vinsterna från skatter de betalade. Idag har vi tillgångar; motorvägar, skolor och universitet, internet och järnvägsnätet som ett resultat av deras förutseende investeringar.

Vad är skatt?
Skatt är det du betalar för att bo i ett civiliserat samhälle- det du betalar för att ha demokrati och möjligheter. Du betalar skatt för att använda infrastruktur som byggts och finansierats av tidigare generationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *