Vecka 32

The UX of LEGO Interface Panels

Laws of UX #

Laws of UX is a collection of the maxims and principles that designers can consider when building user interfaces.

Återupprätta det sociala kontraktet!

Hans tes är att statens inflytande måste öka kraftigt på ett antal områden, där 30 år av marknadstänkande ökat orättvisorna och vidgat klyftorna. Att inkomstskillnaderna ökat beror främst på att de välbeställda, utan att anstränga sig så mycket, berikat sig på allt högre kapitalinkomster. Därför måste de mer resursstarka grupperna ta en större del av bördan för att vi ska få mer jämlikhet, menar Molander.

Sverige har lägre brottslighet idag än för 25 år sen

Nu när covid-19-spridningen nästan är över så har media återgått till sina vanliga ämnen. Invandring och brottslighet. De två har inget samband, men i gammelmedias rasistiska och konservativa agenda tycks de ändå ha det på något sätt. Media fylls av artiklar om den hemska brottsligheten. Men faktum är att medias bild av en ständigt ökande och allt farligare brottslighet är grundläggande felaktig.

6 saker som retar, stör och irriterar mig i coronadebatten

”Det stör mig att mediernas roll under pandemin så pass sällan diskuteras kritiskt på djupet. Den mediala apparaten är helt enkelt sällsynt dåligt lämpad för att hantera skeenden som sträcker sig över många år och tempot i nyhetsförmedlingen har dessutom ökat snabbt bara de senaste tio åren.”

SD – ett auktoritärt populistiskt parti

Retoriken för tankarna till populismen, vilken präglas av tre kännetecken. Det första är att populister säger sig tala för ”folket”, där ”folket” inte är samma sak som medborgarna utan snarare en viss grupp som av populisterna anses vara det ”verkliga folket”. ”Folket” är en konstruktion, och detta konstruerade folk utgör ”vi:et” i de konflikter med olika ”dem” som är centrala i populistisk världsbild och retorik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *