Valfrihet

Ordet ”valfrihet” används i dagligt tal av många svenskar. De flesta ser det som ett neutralt ord, vilket det inte är. För att förstå varför det inte är neutralt måste vi först klargöra hur våra hjärnor hanterar ord.

Ord aktiverar nätverk i din hjärna. När du läser ordet banan så aktiveras ett banannätverk i ditt huvud (ett sånt nätverk kallas ram) vilket bland annat innehåller en bild av en banan.

 • Ord som är definierade inom en ram aktiverar ramen. Ordet “varukorg” i meningen “han la även ner en grapefrukt i varukorgen” aktiverar Mataffärsramen och signalerar att “han” är kund i en mataffär.

 • Att bestrida eller negera en ram aktiverar ramen, “tänk inte på en elefant” eller “Stoppa Förbifart Stockholm

 • Ramar förstärks när de aktiveras

 • Ramar trumfar fakta! För att din hjärna ska förstå fakta måste de passa in i befintliga ramar. Du förstår alltså idéer genom kopplingar till idéer som redan finns i din hjärna. Om fakta motsäger ramarna, ser din hjärna ramarna men ignorerar fakta. Du håller dig till det du är bekant med.

Ramar finns i din biologi, din hjärna, de styr vad du tänker och de förändras baserat på intryck, i synnerhet emotionellt starka och upprepade intryck.

Mataffär

Åter till valfriheten. För att förstå ordet, som har 2 delar, börjar vi med att undersöka frihet. Frihetsramen följer en logik:

Frihet förutsätter fångenskap.

 • Någon hålls fängslad

 • Någon befriar den fängslade

 • Den som befriar är en hjälte

 • Den som hålls fängslad är ett offer

 • Den som håller offret fängslad är en skurk

När ”val” kopplas till ”frihet” ärver det nya ordet logiken från frihet och skapar en metafor som säger

 • den som inte kan välja är ett offer som hålls fängslad

 • den som ökar antalet val är en hjälte

 • att få tillgång till fler val är en befrielse

 • den som begränsar antalet val är en skurk

Allt detta aktiveras i dig varje gång du hör eller läser ordet valfrihet. Varje gång förstärks valfrihetsramen.

Nu kanske du tänker ”Men jag tänker väl fritt”? Ja det gör du, men huvuddelen av ditt tänkande sker omedvetet och parallellt med ditt medvetna tänkande. När du tänker medvetet på något, till exempel om det är bra att kunna välja i en viss situation, så har ditt undermedvetna redan skickat miljontals signaler om väljandets förtjänster och oförtjänster (jämför bilden ovan). Din vilja är följaktligen fri men ditt tänkande inleds med en massiv inre kampanj som framkallar associationer och känslor från ditt förflutna. Därefter sker det medvetna tänkandet.

Foton

En kommentar till “Valfrihet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *